״אשירה לה׳ בחיי, אזמרה לאלהי בעודי״

Mahwal / פתיחות, מאוואלים

Prayers / תפילות

Takasim  / תקאסים, מוזיקות

Siga שיגא

 Huzam, Koozam, Sica, Iraq, Oje    חוזאם, כוזאם, סיכא, איראק, אוג׳ 

Bakashot / בקשות של שבת

Arabic Songs

Rabbi Hagay Batzri

© Copyright. All Rights Reserved

Songs / שירים