״אשירה לה׳ בחיי, אזמרה לאלהי בעודי״






Sabah / צבא

Sabahai (Turkish), Bustenigar /  סבהאי (טורקי), בוסטניגאר

Mahwal / פתיחות, מאוואלים

Rabbi Hagay Batzri

© Copyright. All Rights Reserved

Prayers / תפילות

Takasim  / תקאסים, מוזיקות

Songs / שירים

Bakashot / בקשות של שבת